9 2 Juni 5 252 KRONIEKEN OVER 1940-1944 6 Mei 7 8 8 de 30 11 14 15 2 3 organisatie Tehuis laan 213. Overleden Willem E. Roelofs Jr., stilleven schilder. Openstelling Installatie 50-jarig bestaan van de drukkerij „Edauw en Johannissen” te Scheveningen. 70-jarig bestaan van Brinkmann’s piano- handel, Prins Hendrikplein. 60-jarig bestaan van ,,St. Lucas”, schilders- vereeniging. Opening door de Vereeniging voor Vreem delingen Verkeer van een inlichtingenbu reau, onder de Oranje Galerij, Strandweg 49 te Scheveningen. Opening der administratie kantoren van Algemeene Friesche Levensverzekering Mij in de Gotische zaal aan de Paleisstraat Nr. 1 Vestiging van het Ned.-Indische Vrouwen aan de Groothertoginne- van het park Arendsdorp. van Mr. A. L. M. van Berckel, Raadsheer in het Haagsche Gerechtshof. Overleden Dr. N. M. Josephus Jitta, oud- Voorzitter van den Nederlandsche Gezond heidsraad. 40-jarig ambtsjubileum van P. J. F. van den Heuvel, Hoofd der R.K. school, Hortensia straat. Overleden Mej. E. C. M. Goedhart, Direc trice van de Industrieschool. Overdracht aan de Gemeente van een vogel- drinkbak, vervaardigd door de beeldhouw ster Marianne Gobius en geplaatst in den Papaverhof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 269