1 Juli 253 KRONIEKEN OVER 1940-1944 16 Juni 17 24 de gymnastiekvereeni- 7 11 12 15 25 26 27 50-jarig bestaan van de Koninklijke Neder- landsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen. 60-jarig bestaan van de Sophia-Stichting aan den Gevers Deynootweg. Aanbieding door den Personeelraad van de Haagsche Tramweg Maatschappij aan de Directie van een tableau, vervaardigd, door de „Porceleine Fles” te Delft naar aanleiding van het 75-jarig bestaan der Mij. Overleden C. L. Bense, arts. Verplaatsing van de Stichting ,,Huis van Barmhartigheid” thans Huize „Carolina”, genoemd naar de stichtster Mevr. Quarles van Ufford van Zuid-Binnensingel 121 naar Celebesstraat 121-123 Afscheid van A. J. de Mare, als Custos van het Museum Meermanno-Westreenianum. 40-jarig bestaan van ging „Turnlust”. In de vacature van Ds. te Winkel is voor 2 jaar geleend Ds. P. G. de Vey Mestdagh uit Rotterdam. Als vervanger van Dr. Schokking, Em. Pre- Predikant der Ned. Herv. Kerk, is voor 6 maanden benoemd E. Dijkhuis te Scheve- ningen, zendeling van de Bada zending op Celebes. 40-jarig jubileum van Joh. J. Gort, als ar chitect. Samenkomst in De Seinpost te Scheveningen naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de N.V. Meelfabrieken der Ned. Bakkerij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 270