30 18 15 15 7 254 KRONIEKEN OVER 1940-1944 28 Juli 10 Aug. 3 8 13 5 27 Aug. 28 1 Sept. van Rossum als van L. J. Zangconcours in de Bataaf, op 28 Juli, 3 Aug, 11, 18 en 25 Aug. Vijftig koren uit verschillende deelen des lands nemen aan de uitvoering deel. Overleden Ds. W. L. Welter, voormalig Hofprediker. Overleden E. Edersheim, oud-Gemeente- raadslid en lid van de Prov. Staten. Overleden B. Dijckhoff, stichter der N.V. Kleedingmagazijnen Dijckhoff Zoon. 19-31 Aug. Studentenkamp in Huize Katwijk*. Overleden Ds. T. A. Bakker. Overleden Ds. Mr. J. W. de Kanter. Dr. Peter van Anrooy legt zijn ambt, als Dirigent van de Haagsche afdeeling van Toonkunst neer. Johannes den Hertog volgt hem op. Overleden A. W. Segboer, Directeur van A. W. Segboers Uitgevers Maatschappij en Haagsche Kiosk-onderneming. 25-jarig bestaan van het R.K. Meisjeslyceum. Brand bij de Rubberfabriek Vredestein aan den Haagweg te Loosduinen. Tijdens den Mariadag op Houtrust is plot seling overleden H. J. Borghols, voorzitter van het Comité Katholiek ’s-Gravenhage. Afscheid van Mr. H. J. Kist als Griffier van den Hoogen Raad. Invoering van maandelijksche Remonstrant- sche Kerkdiensten in het Lyceum aan het Stokroosplein. 50-jarig jubileum aannemer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 271