22 25 Eyk- 25 27 30 7 17 20 20 KRONIEKEN OVER 1940-1944 255 16 Sept. 19 Bylandt, 1 Oct. Benoeming van Mr. P. Meyjes tot Raad adviseur bij het Directoraat-generaal van Politie aan het Dept, van Justitie. Onthulling in het Gebouw voor K. W. van een bronzen plaquette, voorstellende de beeltenis van Jhr. H. Loudon, die meer dan 30 jaar voorzitter is geweest van het Resi- dentie-orkest. 40-jarig bestaan van de Postfanfare. Overleden Dr. J. Schoemaker, oud-Chirurg van het Gemeenteziekenhuis. Intrede van Ds. Kruyt, als tweede predikant afdeeling Den Haag-Scheveningen van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland. 101ste verjaardag van de Wed. van van Leeuwen, Paramaribostraat 121. Verplaatsing van het bondsbureau van den Bond van Kleermakerspatroons in Neder land naar Den Haag. Overleden W. C. L. A. Graaf van Directeur van den Dierentuin. 50-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereeniging „Die Haghe De route van Buslijn P gewijzigd. De lijn wordt doorgetrokken over den Loosduin- schen weg tot aan de Thorbeckelaan. Benoeming van Jhr. P. J. A. Just de la Paisières tot Directeur van den Haagschen Dierentuin. 50-jarig bestaan van de Kapel en Wijkge- bouw van de Wijkvereeniging „Uw Ko ninkrijk Kome”, Koningin Emmakade hoek Chasséstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 272