256 17 Oct. 19 26 de 26 28 28 30 1 Nov. 1 2 9 17 20 KRONIEKEN OVER 1940-1944 Overleden C. D. Oberstadt, oud-Leeraar aanj het conservatorium voor muziek. Overleden te Barendrecht mej. Suze Groene weg, oud-lid van de Tweede Kamer. 70-jarig bestaan van de Haagsche afdeeling van den Protestantenbond. Overleden E. A. Pan, oud-Directeur van Billiton Mij. Overleden Ir. E. F. de Kok, Directeur- Generaal van de Koninklijke Petroleum Maatschappij. Overleden B. Colthof, Administrateur van Koloniën. Overleden Mr. K. W. Brevet, oud-President van het Gerechtshof. 100-jarig bestaan van de firma G. C. van Zaaien, Groothandel in aardappelen, fruit en conserven, thans gevestigd aan den Z.O. Binnensingel. Afscheid van W. Elzinga, als Directeur van het Gemeentelijk Verzorgingshuis. Huldiging van J. B. J. Kerling, Directeur van van Stockum’s Antiquariaat tijdens de laatste veiling onder zijn leiding, vóór hij met 1 Jan. zijn taak neerlegt. Overleden Dr. G. C. Bolten, zenuwarts aan het Ziekenhuis aan den Zuidwal. Overleden Dr. W. van der Beke Callenfels, Em. Predikant der Ned. Herv. Kerk, die ook tijdens zijn emeritaat in Den Haag ker kelijk werk verrichtte. Overleden Ir. L. J. Roelofsz., oud-Directeur van de Nederlandsche Siemens Maatschap pij N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 273