4 Jan. 258 KRONIEKEN OVER 1940-1944 28 Dec. 28 31 1941 6 20 21 9 van den Nederl. Pro- 4 6 31 8 Febr. Overleden P. H. A. de Ridder, Luitenant- Generaal, oud Inspecteur van de Luchtbe scherming. Overleden Th. C. Leeuwendaal, oud-Direc- teur van de Gem. Arbeidsbeurs. Overleden Ds. H. W. Creutzberg, Her vormd Predikant van Scheveningen, voor ganger der Duinoord-Gemeente. 25-jarig tooneel jubileum van Lou Bandy. Overleden J. D. Hefting, Arts. 40-jarig ambtsjubileum van Ds. A. E. F. Junod als voorganger van testantenbond. Benoeming van H. Postma tot Directeur- Generaal der belastingen. 70ste verjaardag van Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien. Overleden Mr. D. M. Paré, Raadsheer in het Gerechtshof. Overleden F. N. V. Quant, oud-Wethouder. Overleden W. J. M. Rademaker, Directeur van Rademaker’s Cacao- en Chocoladefa brieken. Overleden J. E. Belinfante, Boekhandelaar en Uitgever.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 275