- 22 27 27 5 KRONIEKEN OVER 1940-1944 259 12 Febr. 13 13 de Vereeniging Armen- 28 3 4 de Alge- 8 13 18 den van IJsselsteyn, oud- van Landbouw, Nijverheid en Han- 102de verjaardag van de Wed. Nelck— van Rooy. Overleden Ir. H. A. Minister del. 50-jarig bestaan van zorg. Overleden Mr. J. P. A. Laman de Vries, Staatsraad in b.d. en oud-Secretaris-gene- raal van Financiën. Overleden Majoor N. A. Bouwman, oud- Directeurvan de Koninklijke Militaire Kapel. Overleden Petrus Doorn, oud-Directeur van de Academie van Beeldende Kunsten. 50-jarig bestaan van de Vereeniging „Zieken zorg”. 1 Maart Oprichting van de Ontwikkelings- en Ont- spanningsvereeniging van H.T.M.-personeel. Overleden Prof. Dr. C.W. Lunsingh Scheur leer, stichter van het voormalige museum Scheurleer van Grieksche en Egyptische Kunst. Overleden D. O. Norel, Lid van meene Rekenkamer. Overleden Mr. Dr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke, Raadadviseur aan het Departement van Justitie. Overleden Hendrik Versteege, mede-oprich- ter én patroon der N.V. Pianohandel Mos sel Versteege. Overleden Dr. H. Schokking, Predikant bij de Hervormde Kerk. Opening van het nieuwe gebouw van Ned. Bioscoopbond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 276