KRONIEKEN OVER 1940-1944 260 20 21 21 25 27 27 1 April Generaal W. H, van 4 6 9 11 14 17 18 de groenten- en fruit- van Hoogstraten, Luite- 70ste verjaardag oud-Wethouder. Overleden te Buchenwalde in Duitschland. Mr. C. M. J. F. Goseling, oud-Minister van Justitie. Opening van een bloemententoonstelling in het Zuiderpark. 50-jarig bestaan van veiling „Westland”, afdeeling Monster. 18 Maart Overleden J. W. P. nant-Generaal b.d. Overleden Jacobus Harteveld, oud-haven- bediende en bekend menschenredder te Scheveningen. Verplaatsing van de Openbare School te Kijkduin naar den Aronskelkweg 1. Opening van Bodega, Bar en Dancing „Corrida” op de Plaats. Openstelling van een tweede rijwielpad aan den ouden Scheveningschen weg tot aan Hotel de la Promenade. 70ste verjaardag van Prof. Mr. Aalberse, Minister van Staat. Huldiging van Dr. H. E. van Gelder in het Gemeente Museum, bij zijn aftreden als Directeur. 80ste verjaardag van Terwisga. Overleden L. de Vlaming, Luitenant-Gene- raal b.d. 50-jarig jubileum van Freek Jeneson als „aapjeskoetsier". Overleden Dr. W. van der Wijk, Rector van het Lyceum, Stokroosplein. van Mr. Dr. H. J. Romeyn,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 277