KRONIEKEN OVER 1940-1944 261 28 April 30 1 1 1 4 6 9 11 17 het openluchttheater in het 19 20 1 Mei 1 L. J. Hoejenbos, als Directeur van Maatschappelijk Onthulling van een wandschildering voorstel lende Petrus in Handelingen 12:17 van Christiaan de Moor, in de Kerk der Vrij zinnig Hervormden aan de Beeklaan. 80ste verjaardag van Mevrouw F, S. van Balen—Klaar, een pionierster in de vrouwen beweging. Opheffing Instelling schaffing van de Gem. Arbeidsbeurs, van het Gem.-Bureau Werkver- en Personeelreserve. 50-jarig bestaan van den Haagschen Kunst kring. 25-jarig jubileum van Dr. V/. Moll, Archi varis der Gemeente, als Haagsch archief- ambtenaar. Overleden te Wassenaar Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Weder ingebruikneming van de Groote Kerk die wegens restauratie tijdelijk gesloteen was. Overleden A. D. J. Berkhout, Luitenant- Generaal, oud-Inspecteur der Genie. Overleden Albert C. A. Plasschaert, kunst criticus. Overleden Dr. H. A. Stheeman, oud-Genees- heer Directeur van het Juliana Kinder Zie kenhuis. Opening van Zuiderpark. Afscheid van van den Gem. Dienst Hulpbetoon. Overleden Mr. H. van Wageningen, Rechter in de Arrondissements-rechtbank.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 278