13 Juli 15 15 16 23 30 1 Aug. 3 11 25 Overleden D. S. van Zuiden, een der op richters van het Filmarchief, oud-Bestuurs- lid van „die Haghe Overleden Mr. Dr. J. Schokking, oud-Minis- ter van Justitie. Oprichting van de Eerste Vakschool voor het hotel-, café en restaurantbedrijf. 50-jarig jubileum van J. M. Strik, werkzaam bij de N.V. Lithografie v.h. S. Lankhout Co. Explosie in het Laboratorium der Haagsche politie in de Laan Copes van Cattenburgh 13. De scheikundige B. W. Viëtor omgekomen. 87ste verjaardag van G. J. D. Goedhart, oud- Directeur van de Stenografische inrichting van de Staten-Generaal. 60-jarig bestaan van de Westlandsche Stoom tramwegmaatschappij 25-jarig jubileum van E. de Lang, als Direc teur van „Het Vaderland”. 50-jarig jubileum van J. F. Dijkerman in dienst van de N.V. Assurantie-Maatschappij „De Nederlanden van 1845”. 60-jarig bestaan van het Panorama Mesdag. Overleden Mr. P. Rink, oud-Minister van Binnenlandsche Zaken. Overleden Dr. Hendrik P. N. Mbller, oud- Gezant. Iedere maand krijgen 25 liefhebbers verlof om in den Hofvijver te visschen. 70ste verjaardag van Mr. A. Brants, Direc- teur-Generaal van Politie. Overleden te Scheveningen A. J. Schouw, Notaris. KRONIEKEN OVER 1940-1944 263 30 14 1 6 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 280