T 1 Sept. 6 10 11 11 14 15 16 23 23 17 17 264 KRONIEKEN OVER 1940-1944 H. E. Nottrot tot Directeur en Marktwezen. 40-jarig jubileum van P. H. van Dijk als Godsdienstonderwijzer en Wijkevangelist in Wijk 2 van de Haagsche Hervormde Ge meente. Overleden Jhr. Ir. Hugo Loudon, President- Commissaris van de N.V. Koninklijke Ne- derl. Mij. tot Exploitatie van Petroleum bronnen. Overleden Dr. G. de Niet, bekend arts te Scheveningen. Het Nederl. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw zal van Amsterdam naar ’s-Gravenhage verplaatst worden. Overleden L. Hoejenbos, oud-Directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon. Afscheid van Ds. J. B. de Neef, Predikant bij de Baptiste Gemeente van Den Haag O., wegens zijn vertrek naar Arnhem. De plech tigheid had plaats in de Groote Zaal der C.J.M.V. 30-jarig bestaan van den Bond van Vrij Evangelische Gemeenten. Overleden te Amsterdam Mr. J. E. W. Duys, oud-lid van de Tweede Kamer. Overleden A. J. da Costa, Notaris. Intrede van Ds. F. J. Broejer, Ned. Herv. Predikant. Benoeming van J. Schokking, Jeugd predi kant bij de Duipoordkerk als studenten pre dikant. Benoeming van van het Haven-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 281