27 265 KRONIEKEN OVER 1940-1944 24 Sept. 25 28 30 4 Oct. 8 8 14 17 17 19 Dorsten, oud- Valkenbosch- van Prof. Dr. Ir. J. Kraus, Waterstaat. van Dr. E. F. Kossmann, het Gymnasium. Mr. A. A. F. W. van Ra- van het Haagsche Ge intrede van Ds. J. C. Kuiper uit Arnhem in de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage- West. Afscheid van J. Krop na 50-jarigen dienst als Evangelist in Wijk VI „Dient den Heere met blijdschap”. Overleden in het Hofje bij de Paramaribo- straat, Klaasje van Eyk, oud 102 jaar en 2 dagen. Bevestiging en intrede van Ds. J. A. Kwint, 6e predikant van Scheveningen en predikant der Duinoordkerk in de vacature ontstaan door het overlijden van Ds. H. W. Creutz- berg. 101ste verjaardag van L. van Kapitein der Koopvaardij, kade 324. Onthulling van een monument op het graf van Dr. H. Schokking, Hervormd predi kant. 80ste verjaardag oud-leeraar aan Benoeming van mondt tot President rechtshof. 80ste verjaardag oud-Minister van Overleden Mr. Dr. D. Fock, Minister van Staat, oud-Gouverneur-Generaal van Nederl. Indië. Overleden J. W. de Jongh, oud-Gemeen- telijk Inspecteur L.O. 100-jarig bestaan van de St. Teresiakerk in het Westeinde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 282