266 KRONIEKEN OVER 1940-1944 21 Oct. 21 1 Nov. 3 5 13 15 16 29 29 29 1 Dec. 1 1 C. J. Hasselman, oud- van State. A. J. Bothenius Brou- van de Nieuwe van van Z. Binnensingel 214 het pu- Overleden F. L. G. d’Aumerie, notaris te Scheveningen. 80ste verjaardag van lid van den Raad 80ste verjaardag van wer, oud-Hoofdredacteur Courant. Het Wetering-viaduct wordt voor bliek opengesteld. Overleden S. de Vries Szn, oud-Gemeen- telijk Inspecteur van het Onderwijs. Overleden P. J. A. ten Hagen, oud--Direc- teur van Ten Hagen’s Drukkerij en Uit gevers Mij. N.V. Verplaatsing van het 3e kantoor der Dir. belastingen van Z. Binnensingel 214 naar Spui 216 A. Intrede van Ds. L. Doornkamp, Predikant van de Baptiste Gemeente. 60-jarig bestaan van de Zangvereeniging Excelsior. Afscheid van A. P. F. Duynstee, Hoofd inspecteur der Posterijen in de Rolzaal van het Binnenhof. Overleden G. R. Lobatto, oud-Referendaris en oud-Chef van het Kabinet van den Minis ter van Onderwijs. Verandering van den naam Gemeentelijk Electrisch Bedrijf in Gemeentelijk Electrici- teitsbedrijf. 70ste verjaardag van J. C. van Dijk, oud- Minister van Defensie. Overleden C. Bimberge, oud-Notaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 283