267 KRONIEKEN OVER 1940-1944 2 Dec. 3 1942 Jan. der Loo, 2 3 6 25 26 5 11 15 4 6 Overleden Ir. I. A. Lindo, oud-Directeur der Gemeentewerken. Installatie van Mr. H. D. Feenstra tot Raadsheer in het Gerechtshof. Overleden te Hoenderloo Dr. A. G. Kröller. Overleden Thérèse Hoven, Letterkundige. 50-jarig bestaan van het Wijkgebouw „Uw Koninkrijk Kome”, van de Ned. Herv. Ge meente. Overleden Dr. F. M. Ockerse, krts. Overleden F. H. de Meester, oud-Hoofd- inspecteur P.T.T. Overleden te Scheveningen I. van i oud-Lid van den Gemeenteraad. Overleden P. Kleijkamp, Oprichter N.V. Kunstzaal Kleijkamp. 25-jarig jubileum van Dr. J. Meihuizen als Intendant van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Overleden Dr. J. J. Hofman, apotheker. Lijn 4 wordt doorgetrokken tot het Hilde- brandplein. Overleden Jhr. M. B. W. Dettlinger, Kunst schilder. van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 284