268 9 Jan. 10 14 17 25 26 26 31 4 Febr. de 4 4 9 KRONIEKEN OVER 1940-1944 Huldiging van H. A. F. Könings, Admini strateur van het Gemeente Ziekenhuis, bij zijn 40-jarige dienstvervulling. Overleden R. J. W. van Genderen Stort, Letterkundige. Overleden Ds. D. Ringnalda, Gereformeerd Predikant. 75ste verjaardag van Dr. C. Konings berger, oud-Minister van Koloniën. Groote sneeuwval, harde vorst met stagnatie van trams en vervoer. Overleden M. van Steenbergen, oud-lid van den Gemeenteraad. Overleden Dr. Ir. G. L. F. Philips, Oprich ter en oud-Directeur der N.V. Philips’ Gloei lampenfabrieken. Mr. Dr. J. F. Schönfeld, raad-adviseur bij het Departement van Waterstaat verlaat den dienst met pensioen. Dr. Ir. J. H. Plantenga, Directeur van Academie van Beeldende Kunsten benoemd tot Hoogleeraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten ten Amsterdam. 70ste verjaardag van Dr. K. H. E. de Jong, privaat-docent in de Wijsbegeerte te Leiden. Overleden te Epe, Cornelis de Lorm, kunst- nijvere, die vroeger een belangrijke plaats in het Haagsche kunstleven innam. Hij leidde den Kunsthandel ,,De Zonnebloem” in de Bazarstraat. Overleden te Huis ter Heide, Jhr. M. de Jonge, oud-Secretaris-Generaal van het De partement van Financiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 285