II KRONIEKEN OVER 1940-1944 269 11 Febr. 12 13 16 17 20 26 26 27 28 M. Jacobs te 28 Frans MJjnssen, Letter- Ir. A. A. H. W. König Waterstaat. G. B. Kuys, sinds bijna het Venduhuis der van den Dorsten, op den leeftijd van Overleden Ir. F. C. Baron Bentinck van Schoonheeten, oud-Kamerheer van H. M. de Koningin-Moeder. Overleden A. A. Lind, Hoofd van het Bureau Pensioenen van het Departement van Defensie. 75ste verjaardag van oud-Minister van 80ste verjaardag van 25 jaren afslager aan Notarisen. Overleden Dr. L. E. Visser, President van den Hoogen Raad der Nederlanden b.d. Huldiging ter gelegenheid van het bereiken van den 65-jarigen leeftijd van M. F. L. Riemvis, Hoofdinspecteur van Politie, den laatsten tijd dienstdoende te Loosduinen. Opening van de mogelijkheid om Rotterdam per telefoon automatisch te bereiken. 70ste verjaardag van Mr. E. Polis, gedele geerd Commissaris der Maatschappij Zeebad Scheveningen. Heropening van den verbouwden Princesse- Schouwburg als bioscoop onder leiding van den Heer A. G. van Tol. 40-jarig arts-jubileum van Voorburg. 70ste verjaardag van kundige. 3 Maart Overleden een der oudste inwoners Haag, L. van 101 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 286