13 19 20 22 24 26 30 13 April M. J. Telchuijs, Nota- 18 de Escamp- 28 Deventer Deventer. Karne- van Ds. H. Holtrop als 5e pre- de Gereformeerde Kerk te Sche- Mej. Th. J. E. van van de tweede H.B.S. 6 Maart 70ste verjaardag van Aken, oud-Directrice voor Meisjes. Overleden Mevr, de Wed. M. Nelck—de Booy, oud 103 jaar, oudste inwoonster van Den Haag. 80ste verjaardag van Ir. A. H. W. van der Vegt, vroeger uitvoerend ingenieur in dienst der Gemeente ’s-Gravenhage als uitvoerder van het Ververschingskanaal. 80ste verjaardag van de schilderes Anna Kerling. Gouden ambtsjubileum van Ds. C. J. van Binsbergen, Predikant der Geref. Kerk te Loosduinen. Bevestiging dikant van veningen. Besluit tot het aanleggen van twee genees- kruidtuinen één bij de Sportlaan en een bij de Loolaan tusschen de Schenk en de spoor baan naar Leiden. Overleden Mevr. E. M. L. van Maas, weduwe van Mr. Th. van Overleden Jhr. Mr. Dr. H. A. van beek, Minister van Staat en Commissaris der provincie Zuid-Holland, oud-Burgemeester van s-Gravenhage. 25-jarig jubileum van ris te Loosduinen. Opening van het badhuis aan laan, hoek Weesperstraat. Overleden H. Loriaux, oud-notaris. KRONIEKEN OVER 19404944 270 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 287