7 Juni 1 Juli KRONIEKEN OVER 1940-1944 271 1 Mei 1 1 3 21 22 I 10 30 7 Aug. 20 28 28 J. R. Snoeck Henke- en oud-Wethouder. van Dr. F. Roes, Badarts 50-jarig jubileum van W. Goudkamp, huisbe waarder en portier van het Müseum Bredius. 40-jarig jubileum van A. H. W. Braakman, in dienst zijnde bij de firma Waterreus en zijn 25-jarig jubileum als pachter en exploi tant van den Dierentuin. 25-jarig jubileum te Scheveningen. Overleden A. K. L. Verschoor, Luit.-Gene raal. 80ste verjaardag van mans, oud-Kamerlid Overleden teWasenaar L. H. G. Kirchmann, Directeur van de Zuid-Hollandsche Bier brouwerij te Den Haag. Driehonderd schooltuintjes worden op een terein aan den Harstenhoekweg ten noorden van den spoorbaan ingericht. Overleden J. C. Zondag, Notaris. 50-jarig bestaan van de Baptisten Gemeente. Afscheid van Ds. I. J. Vasseur, predikant van de Vrije Evangelische Gemeente wegens zijn vertrek naar Bussum. Instelling door het Provinciaal Kerkbestuur van een 22ste predikantsplaats te ’s-Gra- venhage. 70ste verjaardag van Mr. Dr. G. van der Meulen, oud-Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat. Overleden te Amsterdam, Dr. J. Blomberg, Apotheker. 70ste verjaardag van Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 288