21 Oct. 23 25 1 Nov. 2 6 6 7 10 18 20 21 23 24 Ds. K. Ede. intrede van Ds. P. 273 KRONIEKEN OVER 1940-1944 van C. J. P. Zaalberg, oud- van den Arbeid. van de firma A. Schroder 70ste verjaardag Directeur-Generaal 100-jarig bestaan Co. op de Groenmarkt. Afscheid van Ds. K. van der Pol, wegens zijn beroep naar Bevestiging en intrede van Ds. P. van der Spek bij de Geref. Kerk te Scheveningen, Overleden Prof. Dr. Ir. S. H. Plantenga, oud- Dir. der Academie van Beeldende Kunsten. Vestiging van een 20e en 21e predikants- plaats bij de Ned. Herv. Gemeente. Beroepen bij de Ned. Herv. Gemeente Ds. A. W. Lazonder. Overleden W. A. M. Westeroüen van Meeteren, Directeur Nederl. Toeristenbond A.N.W.B. Benoemd tot rechter in de Arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage Mr. M. C. de Jong, werkzaam op arbeidsovereenkomst bij het Departement van Justitie en Rechter- plaatsvervanger in de arrondissements recht bank te Amsterdam. Overleden Mr. H. R. van Maasdijk, Dir. der Ned. Bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen. Overleden Dr. Willem Hoving. Rector van Lyceum Bildersstraat. Overleden Mr. J. H. Polman, Advocaat- generaal bij het Haagsch Gerechtshof. 70ste verjaardag van Dr. E. W. van Hille, oud-Rector van het Tweede Gymnasium. Herdenking 25-jarige ambtsbediening van Ds.J. D. v. d. Veen te Rijswijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 290