29 Nov. 4 Dec. 7 10 12 15 16 17 18 18 20 10 10 21 23 KRONIEKEN OVER 1940-1944 274 van der Voort, der Voort’s Ind. 70ste verjaardag van Dr. N. Japikse, direc teur van het huisarchief van H. M. de Koningin. Overleden A. J. M. Rouppe directeur van Rouppe van en Metaal Mij. N.V. Overleden H. J. de Groot, oud-inspecteur generaal van het Nijverheidsonderwijs. Overleden Ds. H. Schuurmans, emeritus pre dikant der Doopsgezinde Gemeente. Benoemd tot notaris H. H. M. Witkam. Overleden te Wassenaar gep. vice-admiraal H. Ferwerda. Teraardebestelling van J. H. Schenke, oud- directeur van het Gemeentelijk Gas- en Elec- triciteitsbedrijf te Voorburg. Afscheid Mlej. C. P. Knottenbelt als adj.- directrice van het Gemeente Ziekenhuis. Overleden E. van Biema, die herhaaldelijk over Haagsche geschiedenis schreef. Benoemd tot Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage Mr. B. F. Verveen. 75ste verjaardag van Antoon van Welie, Kunstschilder. Overleden W. Naudin ten Cate, Vice-admi raal b.d„ oud-Minister van Marine. Bevestiging en intrede van Ds. D. J. Karres bij de Ned. Herv. Gemeente. 75ste verjaardag van Admiraal J. H. Zeeman. Beroepen als Geref. predikant te Voorburg Dr. N. H. Ridderbos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 291