1943 den boekhandel Dijk- 1 Jan. de 23 Siem Nieuwen' uizen in het Gebouw v. K. en W. naar aanleiding van zijn vijftigjarig tooneeljubileum. Overleden IJbeltje Wybrandi wed. van den postchèque- en van H. D. van Berckel in den ouderdom van ruim 100 jaar. Overleden Mr. H. J. de Rouville de Meux, Kunstschilder. 25-jarig jubileum Girodienst. Overleden te Noordwijkerhout Frans An— dreoli, die jarenlang in het Haagsche muziek leven een opvallende plaats innam. Overleden te Arnhem Dr. A. C. Oudemans, die van 1886-1895 Directeur van het Kon. Zoöl. Botanisch Genootschap te Den Haag was. Benoemd tot Rechter in de Rechtbank te ’s-Gravenhage Mr. P. van der Grijp. Overleden te Bergen op Zoom Zacharias Hoek, oud-Architect te ’s-Gravenhage. Overleden Dr. C. C. D. Ebell, oud-Rijks- archivaris aan het Alg. Rijksarchief. 40-jarig bestaan van hoffz. Benoeming van W. Dogterom tot directeur van den postchèque- en girodienst. Overleden Prof. Dr. N. B. Tenhaeff hoog- leeraar in de Algemeen Geschiedenis aan Universiteit te Amsterdam, oud-rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan den van Stolkweg. Huldiging van KRONIEKEN OVER 1940-1944 275 1 2 9 11 11 16 18 18 19 20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 292