23 Jan. KRONIEKEN OVER 1940-1944 276 de Ned. 26 27 1 Febr. 1 1 7 9 11 Dr. K. L. G. Becht, 12 14 28 1 Maart 1 4 Mr. J. A. N. Patijn, ’s-Gravenhage. den schilder W. A. van Konijnburg, Kunst en me- van den boekverkooper Overleden P. Eschauzier, dir. van Ind. Suiker Unie enz. Benoemd tot hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat Ir. G. B. R. de Graaff. Overleden P. Blanken, die gedurende bijna 50 jaar jachtopziener is geweest op het land goed Ockenburg. Benoemd tot Kantonrechter te 's-Graven hage Mr. H. H. Reigers. Aftreden van Ds. G. Bos als predikant der Ned. Herv. Kerk. 40-jarig ambtsjubileum van den Heer C. H. F. Stauttener, hoofd van de Afd. Comptabi liteit van de Departementen van H., N. en S. en van L. en V. Diamanten bruiloft van den heer vrouw S. BormanNeervoort. 70ste verjaardag van oud-Burgemeester van 75ste verjaardag van van Konijnenburg. 100ste verjaardag van den eersten doctor-tandarts, die in Nederland practiseerde. 70ste verjaardag M. Dijkhoffz. Overleden W. A. schilder. 100-jarig bestaan van de firma J. L. de Wolf en Zoonen, Hooigracht 1 b. 25-jarig jubileum van de N.V. Meubeltran- sportonderneming van Hulst. Overleden Mr. Dr. G. A. Scheltus, oud- ambtenaar a.h. Dept, van Koloniën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 293