KRONIEKEN OVER 1940-1944 277 den dichter Dr. P. C. Bou- 14 19 20 22 23 1 14 15 17 7 8 24 1 April van A. O. van Kerkwijk, het Koninklijk Penning- de inzegening van de Beeklaan. van de aan de la 12 Maart 80ste verjaardag van mevrouw van Bere- steyn—Tromp, bekende propagandiste voor de kennis van Ned.-Indië en Indische Kunst nijverheid. Overlijden van tens. Vertrek van Ds. K. van de Pol naar Ede. Overleden J. M. P. ter Linden, directeur van het City Concern. Overleden te Velp P. N. S. Feltzer, oud- directeur van het Postkantoor te 's-Graven- hage. 40-jarige herdenking van de R.K. Parochiekerk aan Overleden Zuster T. Bolt, directrice Gereformeerde Ziekenverpleging Reyweg. 70ste verjaardag oud-directeur van kabinet. Overleden oud-Notaris J. van Herwijnen. 50-jarig jubileum als Gemeente-ambtenaar van den Heer H. C. Vermaat, directeur van den Gem. Dienst van Haven en Markt wezen. Mr. J. L. M. Meckmann verlaat den Hoogen Raad wegens het bereiken van den 65- jarigen leeftijd. Overleden oud-Notaris H. van Hulst. Intrede van Dr. N. H. Ridderbos als pre dikant in de Geref. Kerk te Voorburg. 80ste verjaardag van vice-Admiraal Zegers Rijver, oud-Secretaris-Generaal van het De partement van Marine.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 294