Ds. P. J. Moie- KRONIEKEN OVER 1940-1944 278 14 April 24 25 25 26 Mei 4 Ds. H. J. Drost 9 10 11 14 17 18 26 28 7 8 Ir. J. F. de Vogel. Luit.-Generaal A. Hoo- van 1920-1923 van Mr. R. W. J. C. de van den Hoogen Raad Overleden Ds. W. Bieshaar, predikant hier ter stede. Overleden vice-Admiraal W. H. Chr. Hoog. Orgel in Groote Kerk weer in gebruik. Gedachtenisrede van Ds. Jac. Poort in ver band met zijn zilveren ambtsjubileum. Overleden H. D. Pierson, oud-bankier te 's-Gravenhage. 70ste verjaardag Menthon Bake, lid eer Nederlanden. Overleden A. A. Humme, oud-Hoofdredac- teur van het Vaderland. 40-jarig ambtsjubileum van naar. Overleden mej. Toos Asman, arts. 80ste verjaardag van Jhr. E. van Loon, Op richter van de Nederl. Kantwerkschool te 's-Gravenhage, lid v.h. Hoofdbestuur van het Roode Kruis. 50-jarig jubileum van het hoofdbestuur P.T.T. Overleden Jhr. Mr. P. A. J. van den Bran- deler, oud-Procureur-Generaal bij het Ge rechtshof te ’s-Gravenhage. 70ste verjaardag van 90ste verjaardag van geboom. Bevestiging en intrede van in de Groote Kerk. Overleden Mr. D. D. Albers, oud-hoofd- commies-chef der afd. Bedrijven ter Gemeen tesecretarie. Benoemd tot directeur van de Academie van Beeldende Kunsten B. Th. de Hey.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 295