KRONIEKEN OVER 1940-1944 279 14 Mei 16 18 22 23 24 24 26 29 de 2e 29 2 31 1 Juni van den schilder Willy van Pulchri Studio. van Mevrouw M. E. Ros- mölder, stichtster van het Dierentehuis. 70ste verjaardag van arts R. H. M. Eykel, oud-hoofdinspecteur van de volksgezondheid. Overleden Rient van Santen, schilder en zanger. Overleden W. Wagenaar, oud-lid van Kamer. Overleden vice-admiraal F. Bauduin. Ontslagverlening aan Dr. J. H. Picard, in specteur van de Volksgezondheid, wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd. Overleden Johanna Westerman, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud- hoofd van een neutrale, bijzondere meisjes school, oud voorzitster van de Huishoud school aan de Laan van Meerdervoort. van het echtpaar Van Begrafenis van T. J. Huisman, directeur van de melkinrichting de Sierkan. Afscheid van Ds. J. v. d. Wiel van de Herv. Evangelisatie te Rijswijk. 70ste verjaardag van Mr. J. B. Kan, oud-mi- nister van Binnenl. Zaken en lid van den Raad van State. 70ste verjaardag van den cellist Charles van Isterdael, oud-leeraar aan het R. Conserva torium voor muziek, oud-concertmeester v. h. Residentie-orkest. Diamanten bruiloft Oenen. 70ste verjaardag Sluiter, voorzitter 80ste verjaardag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 296