2 Juni 3 Juli KRONIEKEN OVER 1940-1944 280 10 der 10 10 10 18 17 22 22 28 3 Aug. 10 30 het Gemeentelijk ly- van Dam, voor den H.B.S. Duinweg. J. G. Pippel, oud-admi- van de griffie der Twee- van Gangelen, Viering van het 40-jarig ambtsjubileum van André Beyersbergen van Henegouwen als directeur van de Nat. Zangschool. 75ste verjaardag van Dr. W. W. van Meulen, oud-wethouder van Onderwijs. Overleden de Kunstschilder Wim de Haas. Ds. P. v. d. Kraan heeft het beroep naar den Haag, 21ste predikantsplaats, aangenomen. Overleden J. G. Kruis, oud-chef der afd. Pensioen der Gemeente-Secretarie. Benoemd tot rector van het Gymnasium Laan van Meerdervoort, Dr. J. C. Vollebregt. Benoemd tot rector van ceum Bildersstraat, A. G. S. dien directeur van 70e verjaardag van nistrateur-directeur de Kamer. Overleden Ds. P. J. Molenaar, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. 70ste verjaardag van Dr. G. Keel-, neus- en oor arts. 75ste verjaardag van A. J. de Mare, oud- conservator der Kon. Bibliotheek, oud-custos van het Museum Meermanno-Westreenia- num. Benoeming van Mr. J. Tuinstra tot raads heer in het Gerechtshof. Overleden Luitenant-Generaal W. Boetje, oud-leger-commandant in Ned. Indië, oud- kanselier der Ned. Ridderorden. Overleden te Rotterdam J. J. Rambonnet, gep. Vice-Admiraal, oud-Minister van Ma rine, oud-Lid van den Raad van State.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 297