5 KRONIEKEN OVER 1940-1944 281 den Kunstschilder Mr. 4 Aug. 8 21 24 25 26 31 4 Sept. 5 13 16 17 het 150-jarig bestaan der 21 7 8 Ijzeren als rector van Ds. C. G. Pijpers als voorganger van den Ned. Prot. Bond. van Mr. D. Lodder, oud- van het Haagsche Gerechts- 70ste verjaardag van Dr. R. S. Bakels. Intrede van 1 van de Afd. 75ste verjaardag vice-President hof. Afscheid Dr. J. van het le Gymnasium. Eervol ontslag verleend als plv. Rijksadvo caat aan Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw. Benoeming van den Heer S. G. de Vries tot directeur van de ’s-Gravenhaagsche Melk inrichting ,,de Sierkan”. Gouden jubileum van J. Anjema als restau rateur te ’s Gravenhage. Overleden Mr. H. J. M. Tijssens, oud-Lid van het Hoog Militair Gerechtshof. Afscheid van Dr. C. Riemers, Ev. Luthersch predikant, wegens vertrek naar Amsterdam. Intrede van Ds. P. v. d. Kraan bij de Ned. Herv. Gemeente. Overleden Mr. Dr. H. J. Kessler. Ds. J. C. Wannée is 25 jaar voorganger der Vrije Gemeene. Overleden W. Goudkamp, huisbewaarder van het museum Bredius. Overleden Dr. P. H. J. Berends. Sinds 1897 arts te ’s Gravenhage, insteller van de dok- terstelefoon. Herdenking van Mij. Diligentia. Overleden J. R. Gravelotte, organist der Evangelisch Luthersche gemeente sedert 1906.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 298