7 Oct. 12 14 14 17 20 20 3 Nov. 7 12 17 23 23 24 282 KRONIEKEN OVER 1940-1944 dokter H. Sap, oud- de stichting „Bloe- 27 Sept. 30 Overleden Dr. F. A. W. Kroner, oogarts. Overleden J. G. Carmiggelt, oud-journalist van „Vooruit”. 50-jarig bestaan der Haagsche voetbalveree- niging H.B.S. 70ste verjaardag van L. H. F. Breedvelt, keel-, neus- en oorarts. 70ste verjaardag van Jhr. Ir. G. de Graeff, oud-Inspecteur der Volksgezondheid. Overleden A. H. Schirm, oud-Directeur van de Gemeente-Apotheek. Intrede van Ds. F. C. Willekes als voorgan ger van de Herv. Evangelisatie te Rijswijk. Overleden te Ermelo Ds. A. Schweitzer, em. predikant der Geref. Kerken. Overleden A. v. d. Veen Vonk, directeur van de Eerste Ambachtsschool. 40-jarig jubileum van M. Bakhuis, firmant van firma E. M. S. van Santen. Bevestiging en intrede van Ds. J. W. Verhey als predikant bij de Vrije Evang. Gemeente. Overleden de Haagsche letterkundige Fenna de Meyier. 75ste verjaardag van geneesheer-directeur van mendaal” te Loosduinen. Overleden Mr. A. Jonker, Dir. van de Ver. van Nederlandsche Gemeenten, voormalig Haagsch Gemeente-ambtenaar. Overleden mej. S. Vitringa, directrice van de Algemeene Haagsche Polikliniek. Overleden Wouter Hutschenruyter, de nes- - tor van de Nederlandsche dirigenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 299