6 2 Jan. 5 KRONIEKEN OVER 1940-1944 283 26 Nov. 28 1 Dec. 30 1944 8 het Residentie Orkest. Mr. R. J. H. Patijn. van Dr. A. A. Beekman, be- 6 9 26 en 27 Dec. Intrede mend van Bevestiging en intrede van dr. A. F. N. Lekkerkerker in de Bethelkerk in de wijk Bohemen. 90e verjaardag kend geograaf. Begrafenis van Corn, binnenhuisarchitect. 75-jarig bestaan van de Firma P. D. Schilte, Haagsche Koffie-, thee- en tabakshandel. Overleden B. D. W. J. van Garderen, Direc teur van de N.V. Levensverzekering Mij. Nillmij van 1859. Eervol ontslag verleend wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd aan G. J. J. Benoist, administrateur van het G.E.B. en J. Beek als zijn opvolger benoemd. Een eeuw spoorverbinding tusschen Residen tie en Hoofdstad. 40-jarig jubileum van 80ste verjaardag van van Ds. H. J. Groenewegen, ko- Alblasserdam als predikant der Ned. Herv. Gemeente. 65ste verjaardag van Dr. H. E. Greve, direc teur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. v. d. Sluys, Haagsch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 300