9 Jan. KRONIEKEN OVER 1940-1944 284 13 13 21 23 31 31 3 Febr. Braam Houckgeest, 5 van 6 9 Mr. G. Kirberger, oud- 9 den 10 28 30 75ste verjaardag van Mr. Dr. S. de Vries, oud-Minister, oud-Wethouder. 40-jarig jubileum van notaris W. G. Pauwels als regent van het R.K. Ziekenhuis. Overleden notaris Mr. C. A. A. M. H. Ver leggen. 70ste verjaardag van Mr. Dr. J. van Gelein Vitringa, oud-Raadsheerin den Hoogen Raad. 70ste verjaardag van J. J. de Niet, Reeder, oud-Gemeenteraadslid. Overleden de zangeres Maartje Offers. Overleden W. Groenemeyer, oud-admini- strateur van het Departement van Binnen- landsche Zaken. Benoemd tot directeur van het Parochiaal Zangkoor „Cantemus Domino” der St. Ja- cobskerk aan de Parkstraat Joh. Schmitz. Overleden Johanna Elisabeth Schoor, oud- directrice van Villa Elisabeth. Overleden A. Q. van zenuwarts. Onthulling grafmonument voor Frans Ha ring, in leven directeur-organist van de Boschkantkerk. Overleden oud-Minister Ir. A. A.' H. W. König. 75e verjaardag van Lid van den Hoogen Raad. 70ste verjaardag van Dr. C. H. Ebbinge Wubben, oud-onder-bibliothecaris der Kon. Bibliotheek. Overleden C. J. Hasselman, oud-lid van Raad van State.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 301