285 13 Febr. 14 14 19 21 28 28 2 4 7 9 19 21 I KRONIEKEN OVER 1940-1944 Eerste Remonstrantsche Kerkdienst te Was senaar, gehouden in het Johannahuis, Overleden A. Ossewaarde, oud-Secretaris der Algemeene Rekenkamer. Overleden H. J. Claassen, Administrateur bij het Hoofdbestuur der P.T.T. Overleden H. C. Vermaat, oud-directeur van den Gem. Dienst van Haven- en Marktwezen. Overleden J. P. J. Wierts, toonkunstenaar. 70ste verjaardag van A. van Hoboken van Hoedekenskerke, bekende figuur op hippisch gebied. Overleden J. J. de Konink, vroeger directrice van het Clubhuis vóór meisjes. De Kerkeraad der Remonstrantsche broeder schap heeft besloten tot stichting van een vijfde predikantsplaats. Ds. F. Kleyn zal binnenkort het ambt van predikant in algemeenen dienst der Remon strantsche broederschap op zich nemen. 1 Maart Overleden te Voorburg Jan Bakker, Kunst schilder. 80ste verjaardag van Mr. J. Gelinde van Po- lom, oud Secretaris-Generaal aan het Depar tement van Justitie. 80ste verjaardag van Ir. L. E. C. Schiff, di recteur Rubberfabriek Vredestein, oud-Voor- zitter v. d. K.N.A.C. Overleden Dr. K. L. G. Becht, tandarts, oud ste inwoner van den Haag, op 101-jarigen leeftijd. Overleden Prof. Mr. B. M. Taverne, vice- President van den Hoogen Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 302