17 27 286 KRONIEKEN OVER 1940-1944 het 14 15 16 21 der 30 31 5 April 9 11 12 12 12 Maart Overleden Dr. N. Japikse, directeur van Kon, Huisarchief, oud-directeur van het Bu reau voor ’s-Rijks Geschiedkundige Publica- tiën. 80ste verjaardag van Marie van Eysden— Vink, tooneelspeelster. Overleden te Beaumond du Perigord C. Henny, oud-Hoofddirecteur van de Neder landen van 1845 in den ouderdom van 88 jaren. Overleden Mr. E. Jellinghaus, oud-President van het Haagsche Gerechtshof en van het Hoog Militair Gerechtshof. Overleden Mr. C. J. J. de Joncheere, oud Vice-president van de Arrond. Rechtbank. Aangenomen het beroep van predikant bij de Ev. Luth. Gemeente door Ds. A. W. C. de Wit. Overleden te Lochem Dr. W. W. van Meulen, oud-Wethouder van Onderwijs, in den ouderdom van 75 jaren. Overleden Mr. L. P. J. Michielsen, compo nist, stichter der Excelsior-concerten. 70ste verjaardag van Hendrik van Bloem, kunstschilder. Installatie van H. Froonhof tot voorzitter van den Raad van Arbeid. Overleden de chansonnier Willy Derby. Vijftigjarig bestaan van de Boldingh-school. 75-jarig bestaan van „Het Vaderland”. Uitvaart van pastoor F. P. J. Hoef, pastoor te Voorburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 303