I KRONIEKEN OVER 1940-1944 287 13 April 15 16 17 22 24 27 28 29 3 Mei 4 6 16 Benoemd tot geestelijk verzorger der geëva- cueerden op de Stichtingen Bloemendaal en Loosduinen P. M. van Galen. Overleden Dr. G. E. W. van Hille, oud- Rector van het 2e Gymnasium. Intrede van Ds. O. T. Hylkema bij de Doops gezinde Gemeente. Overleden te Wassenaar de philosoof Prof. Jacob Hessing. Eervol ontslag verleend aan Mr. P. van der Grijp als rechter in de rechtbank te 's-Gra- venhage. 50-jarig bestaan van den kapsalon G. J. Lith, gevestigd in de Zoutmanstraat. 50-jarig jubileum van de zevende Haagsche parochie-Kerk het H. Hart. Overleden Ir. J. J. Schalij, Adj. directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten. Installatie van Jos. N. A. Beenakker als pas toor van de Mariakerk aan de Laan van Nieuw Oost Einde te Voorburg. Overleden F. M. L. baron van Geen, Kan selier der Nederlandsche Ridderorden, oud- particulier secretaris van H.M. de Koningin. Overleden Jhr. E. H. van Loon, oprichter van de Nederl. Kantwerkschool, lid van de Cie, van Toezicht van het Ned. Conservato rium v. Muziek, lid van den Raad van Be heer v. d. Haagsche buurtspoorwegen. 80ste verjaardag van den Kunst- en deco ratieschilder A. C. Sommer. Overleden te Bilthoven E. Noordhof, oud- Waterschout te Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 304