y 288 KRONIEKEN OVER 1940-1944 17 Mei 19 23 24 25 26 31 4 Juni 10 10 10 11 Jhr. C. W. Stern, oud- Voorburg. Prof. Dr. A. H. M. J. van aan het Departe- Viering van het 40-jarig bestaan van de Haagsche Sigarenfirma N.V. P. H. Korl- vinke. Herdenkingsdienst in de Groote Kerk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Meester Schabergschool. Eervol ontslag verleend als notaris aan Jhr. Mr. H. J. H. Stoop, J. C. Th. Groneman, W. J. Jalink, G. van Nouhuys, H. G. Denis. 80e verjaardag van de bekende dierenbe schermster Mevr. M. E. Rossmölder-Joosten. Eindpunt van lijn 4 van station Holl. Spoor verlegd naar Leeghwaterplein. 75ste verjaardag van J. B. J. Kerling, van 19051941 directeur van Van Stockum’s An tiquariaat. Overleden Henri Ter Hall, Amusementskun stenaar, oud-Lid der Tweede Kamer, oud- Lid van den Rijswijkschen Gemeenteraad. 25-jarig jubileum van P. Schotte, als op- richter-firmant van het Algemeen Assuran tiekantoor F. en P. Schotte. Het muziekfonds van de Haagsche Uitgeverij G. H. van Eek en Zoon is geheel overge gaan aan de Firma J. A. H. Wagenaar te Utrecht. 70ste verjaardag van Burgemeester van Begrafenis van Kan, oud-Raad-Adviseur ment van Justitie. 70ste verjaardag van Mr. F. L. Kleyn, direc teur der Oranje Nassau Hypotheekbank.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 305