13 Juni 3 Juli KRONIEKEN OVER 1940-1944 289 14 15 18 23 5 6 7 10 14 17 „Hilda intrede G. J. B. A. Janssens benoemd tot notaris bin nen het arrondissement ’s-Gravenhage, ter standplaats 's-Gravenhage in de vacature Mr. C. A. A. M. H. Verheggen. Onthulling en overdracht van een grafmonu ment voor wijlen Ds. P. J. Molenaar, destijds predikant der Ned. Herv. Gemeente, aan diens familie. Overleden te Méréville in Frankrijk Mevr. Cécile Frenkel—de Jong van Beek en Donk, schrijfster van „Hilda van Suylenburg”. Bevestiging en intrede van Ds. A. W. C. de Wit bij de Ev. Luthersche Gemeente, als opvolger van Dr. C. Riemers. 80-jarig bestaan van de Haagsche Tramweg Maatschappij. Overleden C. J. P. Zaalberg, oud-directeur- generaal van den Arbeid, directeur der Benas. Bevordering van den Heer H. Neumann, ter eere van zijn vijftigjarig jubileum bij de H. T.M., tot hoofdingenieur-afdeelingschef. Overleden A. L. J. de Haas, voorzitter van de vakgroep Slagerijen, oud-voorzitter van den Ned. Slagershond. Overleden M. A. Elout, Luitenant-Generaal b.d. 85e verjaardag van Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, Voorzitter der Eerste Kamer. Overleden J. H. A. de Voort, oud-Referen- daris, oud-Chef der afdeeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand ter Ge- meente-Secretarie. Overleden Dr. P. C. Molhuysen, oud-Direc- teur van de Koninklijke Bibliotheek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 306