20 Juli KRONIEKEN OVER 1940-1944 290 27 30 31 1 Aug. 8 11 19 23 25 25 26 12 15 Ds. C. B. Ba- Voorburg. Ds. Veldkamp van den Kunstschilder J. C. een auto-ongeval om Dr. E. J. E. Croin door het leven gekomen. Bevestiging en intrede van vinck in de Geref. Kerk van Bevestiging en intrede van als predikant in de Groote Kerk. Benoemd Dr. J. Schoneveld, Ned. Herv. pre dikant, speciaal voor schoolarbeid. Ingesteld door het Classicaal Bestuur van ’s Gravenhage een 24e en 25e predikants- plaats bij de Ned. Herv. Gemeente; te Was senaar een 3e. 70ste verjaardag W. Cossaar. 50-jarig bestaan van den „Haagsche Voet balbond”, thans Afdeeling den Haag van den N.V.B. Overleden Notaris J. J. M. Braun. Overdracht van een marmeren grafsteen met inscriptie, geschonken door vrienden en ver eerders voor het graf van Willem Hutschen- ruyter op het Ned. Herv. Kerkhof te Was senaar. Viering van het 30-jarig bestaan van de be reden brigade der Haagsche politie. Overleden W. Querin, oud-Administrateur van het Departement van Financiën. Overleden Mr. Dr. H. L. Hemsing, oud- Administrateur van het Dep. van Koloniën. Benoemd tot directeur van de Gem. Middel bare Technische School Ir. A. Kuiper. Overleden Ds. A, E. F. Junod, voorganger van den Ned. Protestantenbond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 307