KRONIEKEN OVER 1940-1944 291 1 Sept. de Raam- 7 de Geref. 10 29 30 1 Oct. 1 1 14 24 2 6 het Residentie-Orkest het Rijksconservatorium de H.B.S. aan van kinderboeken ’s-Gravenhage-West maakte Kerk van 25-jarig jubileum hoboïst van leeraar aan Muziek. Jean Devert, solo-artist van het Residentie- Orkest en sinds 1911 lid van dit orkest, gaat om gezondheidsredenen met pensioen. Emeritaat verleend aan Ds. D. Drijver, pre dikant der Evang. Luthersche Gemeente. 60-jarig bestaan van straat. Overleden Jhr. Jan Feith, journalist. Overleden Ds. H. Janssen, oud-Leger- en Vlootpredikant in alg. dienst, ouderling der Chr. Geref. Gemeente, Centrum te ’s-Gra- venhage. Zilveren ambtsjubileum van Dr. J. Hoek, nestor van de predikanten van Kerk van ’s-Gravenhage-West Afscheid van Ds. F. Kleyn als p-edikant der Remonstrantsche Gemeente, wegens zijn be noeming tot predikant in algemeenen dienst der Remonstrantsche Broederschap. 40-jaar Scheveningen-Radio. Overleden H. Hotke, redacteur-correspon- dent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant te 's-Gravenhage. Overleden de schrijfster Elize KnuttelFabius. Uittreding van een aantal Gemeenteleden uit het Kerkverband van de Geref. Kerk van en vorming der vrijge- ’s-Gravenhage-West. van Jaap Stotijn als solo- en als voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 308