19 Oct. 27 1 Nov. 16 28 13 Dec. 20 28 30 30 van oud- 25-jarig ambtsjubileum van Ds. W. J. de Wilde, predikant der Ned. Herv. Kerk. Overleden Dr. J. F. J. Ten Berge, oud-Ge- neesheer-directeur van het R.K. Ziekenhuis aan het Westeinde. Overleden te Bussum Suze Groshans, bekend werkster op velerlei sociaal gebied te ’s-Gra- venhage. Bekendmaking van het overlijden minister Dr. H. Colijn. Overleden Jan Anjema, directeur van Restau rants. Overleden P. H. J. Zalmé, gedurende 35 jaar trombonist bij het Residentie Orkest. Overleden Mr. A. de Stoppelaar Fzn, oud- Onderdirecteur van de Kon. Bibliotheek. Overleden Mr. H. Hesse, oud-Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden. Overleden te Lochum Maurits Wagenvoort, letterkundige. Overleden H. W. Hofmeester, oud-Leeraar voor viool aan het Rijksconservatorium voor muziek. 292 KRONIEKEN OVER 1940-1944

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 309