AAN DEN LANGE VIJVERBERG 21 HUIS Nr. 2. Dit huis is het Oostelijke gedeelte van het Groote huijs van Egmond, dat in 1605 gekocht is door Mr. Jan van Rijswijk, den Advt Frederik van der Elburch en Gonsola Gijbels. Het wordt op 13 Mei 1606 verkocht aan Gosewynus Meurskens voor 2800. De kooper mag het gekochte gedeelte met het getimmerte daaropstaande betimmeren, zoover als de zij- of voorgevel van het Groote huys zich uitstrekt. 8 Januari 1608 wordt aan Gooswinus Meurskens con sent verleend om voor zijn nieuw gebouwd huis, naast het Huis van Egmond, een hek te mogen maken, voor 3 schellingen 's jaars en op 9 Mei 1609 mag hij een waterloozing laten maken voor 2 schellingen 's jaars. Deze Gooswinus Meurskens, die gehuwd was met Ca tharina van Leeuwen van Gouda, verkoopt op 8 Maart 1630 bij Willich Decreet aan Machtelt Bogaerts, Wed. van Matheus van Thijen: „een huijs en erff met en huijs- ken daar neffens”. Het perceel strekt zich uit tot de Hooge Nieuwstraat en wordt verkocht met 2 „wagen- schotte bedsteden en 2 haartijsers”. De koopers zullen dochters na haar dood het huis bleven bewonen. Volgens de adresboeken waren de volgende bewoners: 1880 Jhr. Mr. M. J. G. H. van Tets van Goudriaan en Jhr. G. J. van Tets; 1887 ook nog P. A. J. Baron de Smeth van Alphen in 1888 vervangen door Mr. J. H. Franse v. d. Putte. Deze bleef er na den dood van Jhr. van Tets wonen. Van 1907 tot 1918 vindt men er H. A. Clifford en zijn weduwe, 'in 1918 M. Ouwerkerk. Daarna is het huis afgebroken voor den nieuwen bouw van de Nederland- sche Handel Mij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 30