ALPHABETISCH REGISTER 294 Biz. V. Beek, J Beekman, Dr. A. A. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. A. W. Beeldemaker, C. G. Beeldemaker, Nicolaes Been, Adriaen van 22 206 152, 161 266 258 136, 137 235 285 254 147, 148 220 261 54 36 164 203 188 270 262 30 31 281 282 248 95 54 59, 137 283 253 Biz. 249 80, 117, 122,'135, 136, 140, 141, 151 130 216 240 257 221 Arbeidsinspectie, de Arend Jansz. 77, Barneveld, Johanna Geertruijda van Bartholomeus Ewoutsz Bartholomeus Servaesz Bartholomeus Willemsz. 77, 122, 123, 125, 126, 132 Bassecour184, 190 Bassecour, Catharina de la 62 (nt. 2) .23 132 279 290 13 168 276, 285 118, 159, 184, 210 283 283 Asman, Mej. Toos Assurantiekantoor en P. Schotte, Algemc n 288 Aumerie, notaris F. L. G. d' 266 Aurijck, Evert van Auto-baan Scheveningen Bassecour Caan, J. de la Batenburg, H. J. Bauduin, Vice-admiraal F Bavinck, Ds. C. B. Beatrix, Prinses Beauvoir, Heinrick van Becht, Dr. K. L. G. Beek, de 84, 90, 92, 145, 151 153, 156, 161, 179, Ariaentgen Willemsdr. Arnouts, magazijn Arntzenius, Dr. A. K. W. Arrias, narcotiseur E. Artillerie, Inspectie der Asch van Wijck, Jhr. Mr] L. H. R. C. van 244 Asman, Mej. Toos 278 210 53 53 203 Beenakker, Pastoor Jos. N. A. 287 Beke Callenfels, Dr. W. v. d. 256 Belastingen, 3e kantoor der Dir. Belinfante, J. E. Benninck, Adriaan Benninck, Adriaan Matthijsz 95 Benninck, Alijd Benninck, Jan Benninck, Matthijs Benoist, G. J. J. Bense, arts C. L. Benthuijsen, Cornelis Heer van 23 (nt. 1) Bentinck van Schoonheeten, Ir. F. C. Baron 269 56 262 Automobielclub, Kon. Ned. 48 Autovervoer, verbod personen 237 B. Baart, Daniël Backer, Mr. Cornelis Backers, Maeye Badhuis Escamplaan Badkapel, Nieuwe Baers, Cornelia Baerthout v. Assendelft, Mr. Bakels, Mr. Dr. R. S. Bakhuis,, J. M. "RaIcIcPT Ct J Bakker, Ir. G. J. Th. 243, 246 Bakker, G. P. Bakker, Jan Bakker, Ds. T. A. Balde, Pieter 80, Balen, C. L. van Balen—Klaar, Mevr. F. S. Baltasar Balthasar, Wed. Mr. Bandy, tooneeljubileum Lou 258 Baptisten Gemeente .271 Barentse, huisvr. Gijsbert .178

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 311