ALPHABETISCH REGISTER 295 54 19, 20 28 25 170 249 230 234 107 33 Biz. 241 272 26 82, 154 Berendrecht, Margaretha van 38 (nt. 1) -- 281 55 277 229 292 20 181 246, 248 21 31 Til 219, 256 234 221 280 10 Biema, E. van Bieshaar, Ds. W. Binnenhof 4, Binsberge, oud-Notaris C. Binsbergen, Ds. C. J. van 270 Bioscoopbond, Gebouw Ned. 259 .42 222 276 247 286 245 227 201 285 271 206 110 260 58 Henegouwen 280 Berends, Dr. P. H. J. Beresteyn, Margrieta van Beresteyn—Tromp, Mevr, van Berg, Jannetje van den Berge, Dr. J. F. J. Ten Bergen, Sr. Adriaan van Bergh, Graaf Hendrik van den Bergh, S. J. van den Berkhout, Luit. Gen. A. D. J. 261 Bernhard, Prins 13, 233, 237, 238 Bertelmeus, Canonic Berthier, Prins van Neuchatel en Wagram, Maarschalk Beuckelaer, Corn. Beveren van de Vere, Heere van Bey, Egyptische Zaakgelastigde Khalil Beyeren van Schagen, Jhr. Jacob Frederik Beyersbergen van André Bibliothèques, Comité International des Bidstonden Biz. 274 278 14, 71 266 Bentzon, S Benwell, Commandant Leger des Heils, Alfred J. 244 Berckel, Mr. A. L. M. van 252 Berckel, Clement van 31 Berckel, Mr. Dirck van Berckel, H. D. van Berckel, Wed. Mr. Jacob BerckelW ybrandi Mevr. Y. van Berckhout, Paulus Berckman, Albrecht 31 275 van 31 12, 13 207 Bisschop, Abraham de Black D. D., James Blanken, P. i. Bles, Dop. Bloem, Hendrik van BloemenBertha Blok, D Blom, Arent Pietersz. Blom, Mr. J. Gelinde van Blomberg, Dr. J. Blondeel, Mr. Jacob Blusee, Abraham Bodega „Corrida" Bodegraven, Arent IJsbrandsz. 138, 139 Boeckholt, Gerrit Lourisz van 207 Boefje, Brusse’s238 Boekholt, T217 Boersma, H. F Boetje, Luit. Generaal W. Boetzelaar, Jonkvrouw van Boetzelaer, Anna Arnoldina Baronesse van Boetselaer, C. C. V. Baron van Boetselaer, Charlotte Baronesse van den Boetzelaer Heer van Langerack, Gideon Baron van den Boezer, J Bogaerits, Machtelt Bolex, Adriana Bolt, Zuster T. Bolten, Dr. G. C. Bommel, J. K. W. F. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 312