ALPHABETISCH REGISTER 299 77, 85, 88, 1„ D. 31 113 136 191, 207 59 57 207 26 100 136 Crispijn Croin, Dr. E. J Crommon, Marinus Cruce, Henric van den Cruesinck, Jacob Crusink Heer van Benthuysen, Hendrick Culenborch, Gerijt van Cuser, Willem Cuyck, Josina van 32 170, 171, 173 174 33 290 264 178 225 171 208 280 114 114, 208 v an Dierquens, Eisabeth Digters, Maria Diligentia, Mij. Dimmer, Mr. Erik Dimmer Mr. Jan 36, 119, Dire Voppenzoon Dirck Heynricz. Dirck Reiniersz Dircx, Elisabeth Dircx, Susanna Dirk Jansz 58 288 286 267 270 270 291 Biz. 174 23 57 216 30 Dicke, W. H. J. 85, 88, Daamen, H. G. Daem, Claesz. Dam, erven van Dam, A. G. S. van Dam, Anneken van Dam, Claes van 76, Dam, Floris van 76, 116, Dam, Jan Claesz. van Dam, Joost van 63 51 (nt 1) 44 281 191, 208 162, 168 Diepen, Henriette J. J. M. van Darchy, Nicolaas Dassigny, Gideon Davids, Louis Dedel, J. W Dedel, Joost Dedel, Susanna Sophia Delcourt, Jeanne Nicolasse Marguerite Denis, Notaris IH. G. Derby, Willy Dettlinger, Jhr. M. B. W. Deventer, Mr. Th. van Deventer-Maas, mevr. E. M. L. van Devert, Jean Diakonessenhuis „Bronovo" 247 Diamantslijperij222 Dianu, N241 217 162, 168 Coninck, Mr. Frangois de Constant Rebecque, L. Ph. A. Baron de Coop van Groen, Joachim Coornhert, Dirk Volkertsz Coppier van Cuylenburg, Elisabeth Cornells Claesz. Cornells Jacobsz. Corsberch, wed. Gerrit van Cossaar, J. C. W. Costa, A. J. da Couck, Francois Couwen, Deonijs Anthonisz. van der 77, 126128, 132 Craenbout, Joris 168, 169 Craenbout, wed. 170, 173, 177 Creutzberg, Ds. H. W. 258, 262, 265 48 290 22 59 23 64, 70, Diefsteen 64, 70, 174, 208 208 54, 57 Biz. Dam, Magdelena van 116, 207 Dam, Maria van207 Dam, Willem van .114, 208 Dam, Willem Claesz. van 208 Danckert, Notaris 87 Danckerts, Jan Reynbout 175, 176 - 187, 188 83, 153 229 56 33 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 316