ALPHABETISCH REGISTER 300 79, der 55 44, 58 208 Duyck, Alijd Duyck, Anthonius 266 264 49 Johannissen" 252 291 Duyvis, Dr. C. A. Dyck, juffrouw van Dijck, Mr. Anthonius van 76, 117, 122, 124, 129, 174, 208 208 254 (n. 1) Duyst van Voorhout, Cornells 51 - - - .222 126 Biz. 235 181 80 Biz. 206 225 41 223 Dijk, Philips van Dijk, P. H. van Dijkerman, J. F. Doublet, Philips Doublet, Willem Douw, Anna Dreeven, Overste De „Drievliet,’, Huize Drost, Ds. H. J. Drukkerij „Edauw en Drijver, Ds. D. Dubbing, Suerdseger, wed. W. J. Dublet, Jan Dijck, wed. Mr. Anthonius v. Dijckhoff, B Dijckhoff Zoon, Kleedingmagazijn 254 Dijckmans, Gerrit Jacobsz. 19, 20 - 251 Doedijns, Johan Doedijns, Willem Does, Mr. Dirck van Does, Mr. Reijer van der Does, wed. Reijer van der Does, Simon van der Doets, J Dogterom, W Doorn, Petrus Doornkamp, Ds. L. Dorp, Barbare van Dorp, Natalie .van Dorp, Ds. S. van Dorsten, L. van Doublet, wed. Doublet, Jan Doubleth, Jannetgen Doublet, Machtelina Doublet, Magdalena Doublet, Maria Doublet, Nicolaas 90, 146, ,156, 172, 178, 185, 188, 191, 192, 195, 197, 198, 202, 208 186, 197, 208 197 47 10 35 278 82, 127, 141, 156, 157, 187 79, 127 78, 120, 124, 127, 157 Distributiekaarten, Rijks Doedijns, Elisabeth Doedijns, Hendrik Doedijns, Hendrik Aartsz. 79, 108, 117, 118, 122, 123, 126, 129, 162, 179, 180, 181 183 183 46 29 31 116 219 275 259 266 157 48 (nt 1) .245 265, 269 .196 114, 186, 197 208 37 146, 198 91, 198, 202 91, Dijckmeester, Mr. J. W. Dijk, oud-minister J. J. C. van 230, 266 40 264 263 Duck, Francois le Dudok, W Duka, W Duik Wz., reederij J. den Duvenvoorde Ridder Heere van Warmont, Jan van 26 Duyck, wed. Raedtpensionaris 32 Duyck, Adriaan Duyck, Gijsbrecht 120 (nt 1), 157 Duyck, Johan 120 (nt 1) Duyck Heer van Oud- Karspel, Adriaan 120 Duymaer van Twist, Luit.- Generaal L. F243 Duynen, Govert Jacobsz. van 119 Duynstee, A. P. F. Duys, Mr. J. E. W. Duyst, Mr. Cornells Duyst van Beresteyn, Margaretha

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 317