T GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 22 Thijen, wed. van Crommon, 16000. den keuken met spiegelglas laten vernieuwen. De koop som was 19000. 24 April 1664 verkoopt Elisabeth van van Abraham le Stevenon, aan Marinus Ridder enz. een „huys, erf en stal” voor 17 April 1671 wordt aan voorn. Crommon consent verleend om een mistput te mogen maken voor 12 schell. per jaar en 13 Juni 1609 krijgt Marinus Crommon, Ge deputeerde van Zeeland, vergunning om achter zijn huis een stal te maken voor 20 schell. *s jaars. Aan wien het huis door Crommon verkocht wordt is niet gevonden, eerst op 6 Nov. 1726 verkoopen Aletta Maria de Geer, den Brande, Ridder, Baro- Cleverskerke, etc. een huys, Jkvr. Hillegonda Cornelia 22000, die het denzelfden dag Jacob Trigland, Schepen, Raad der stad 22000 douairière van Jan Pieter van net van Engeland, Heere van erf, stal en Coetshuys, aan van Heemskerk, voor overdraagt aan Leiden voor ƒ22000 en ƒ132, 10 st. over rantsoenpen- pingen, terwijl het op 25 Oct. 1728 door de erfgenamen van Jacob Trigland toegewezen wordt aan de wed. Mar- gareta Elisabeth de Geer. 16 Februari 1730 wordt aan de wed. van den Schepen Trigland vergunning verleend om op de stoep van haar huis een ijzeren hek te stellen voor 6 schell. ’s jaars. In het Kohier van 's-Gravenhage 1744 komt Mar- garetha Elisabeth de Geer, wed. Trigland voor als be woonster van het voorn, huis voor 1200 ’s jaars. Zij houdt er 3 paarden en een koets op na. In het Kohier van 1757 komt mevr. Trigland nog voor. Aan wie zij of haar erfgenamen het huis verkoopen is niet gevonden. 2 Dec. 1806 erft Sara Maria Graafland het huis van Johanna Geertruyda van Barneveld, wed. van Gillis Graafland, die het op 2 October 1809 verkoopt aan Jan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 31