ALPHABETISCH REGISTER 304 31 225 27 Waliën, 10 Hanneman, Jan van 54 5 246 30, 30, 22 37 Biz. 288 Biz. 291 Heringa, F. K. J. Herper Claesz Herry, Baron I Hertog, Johannes den 31 260 272 51 266, 284 56 242 223 50 43 187 290 26 286 27 105 Hall, Henri Ter Hall-Schimmelpennick van der Oye, Baronesse van Hailing, Jacob 86, 91, 187, 198, 199, 202 120 (nt 1) .225 71 Hallink, Johan Hallo, D. J. J. Haistraatje Hanneman, Adriana Pietersdr. 186 (nt 2) Hanneman, Cunera Hanneman, Dirk H.B.S. Raamstraat H.B.S. Valeriusstraat, 2e Gemeente Heeckeren Heer van Brantsenburg, Dirk Jan Baron van Heeckeren van Jhr. van Heemskerk, Anna Petronella van Heemskerck, Goeltgen van Heemskerk, Jkvr. Hillegonda Cornelia van Heemskerk, Jan Heemskerck, Johan Vrankensz. van 43, - - .258 222 50 Harinck, Hugo Haring, Frans Harinxma thoe Slooten, Mr. J. S. Baron van Hartevelt, Jacobus Hartog, Dr. M. M. de Hartijn, Admoraels Hasselman, C. J. Hasselman, Didericus Hasselt, Dr. A. L. J. C. van 228 Havius, Diderik 30 Havius, Elisabeth 30 Havius, Matheus 30, 32 Havius, Willem 30, 32 Hazeloop, H. A250 H. B. S„ le Gemeentelijke Hefting, Arts J. D. Hefting, Ds. M Heile Heinricxdr. Heilgymnastiek en massage, Ned. Genootschap voor Heinhuis, G Helman, Pieter Helsdingen, Geertruyt van Hemelaer, Johan Hemsing, Mr. Dr. H. L. Henderson, Johan Henny, C Herberg „den Burg" 115, 116, 119 Herberg „Dobbelen Arend" 199 Herberg „de gouden Engel” Herberg „in Gorcum” 78, 118, 120, 121 Herberg „de Roode Molen” 78, 79, 119, 214 Herberg ,de Witte Molen,” 189 (nt 1) - - 246 57 241 254 172 87, 168, 171, 172, 175, 177, 186, 205 90, 184—186 Hanneman, Nicasius 146-148, 198 Hhnneman, Mr. Pieter 90, 172, 185, 186 Hanneman, Vincent 125, 172 Hanneman, Willem 186 Hans, Ghijs 191, 198 Hansen, M241 Hantschoenwercker, Pieter de 92, 188, 198 59, 60 284

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 321