ALPHABETISCH REGISTER 310 Gravin 175-177 88, 168, 142, 147 21 258 242, 257 231 273 249 Linden, Frans van der Linden, J. M. P. ter Lindo, Ir. LA 236 241 59 9 19 30 j 233, 240 234 165, 166 - 239 263 172 172 175 172 87 Biz. Lievensz, Meester Barthout 205 Lievensz, Mr. Jaspar Limburg, Ir. J Limburg Stirum, L. Graaf van Lind, A. A 31 243 28 269 205 277 267 232 25 287 266 281 48 Landsman, Ds. F. H. Lang, E. de Lange Vijverberg Lankhout Co. N.V., Lithografie v.h. Lap, huis ter Lap, Aernt Jansz. Lap, Cornelia Lap, Cornells Lambertsz. Lap, Jan Lap, Jhr. Jan Aartsz. 87, 171, 172, 175, 177 70 (nt 1) 88, 180 Lap, wed. Jan Aertsz Lap, Lambrecht Albertz. 172 (nt 1) Lap van Abcoude, Dr. Jan 175, 180 Biz. 272 263 1 e.v. Lap van Abcoude van Waveren, Jhr. Arnoult van Lavanderie 64, Lezane, Jan van Loudon, Jhr. Ir. Hugo Lowijsgen Sanders 80, 141, Luchtafweer geschut, gift voor een batterij Luchtalarmoefening Luchtbescherming, Ned. Vereeniging Luchbeschermingsdienst Luchtenburg, Johan van Luchtverdediging, Comité Lunsing Scheurleer, Prof. Dr. C. W259 Lyceum, R.K. Meisjes 254 Lingen, Graaf en Lissa Kann Lith, G. J. Lobatto, G. R. Lodder, Mr. D, Loenresloet, Agniesa van Logement van de Heeren van Dordrecht 27 (nt 3), 28, 55, 57, Logement De Oude Doelen Logement, Het Gekroond Groot Heeren Logement Noord-Holland Loo, I. van der 267 Loon, Jhr. E. van Loriaux, oud-Notaris H. Lorm, Comelis de Louisa Stichting Louise, Prinses Louise Henriette, Prinses 255, 264 172, 195 Lawn Tennisbond, Ned. Lazonder, Ds. A. W. Leesmuseum, Dames Leeszaal en Bibliotheek, R.K. 243 Leeuwen van Gouda, Catharina van Leeuwendaal, Th. C. Leger des Heils 231, Leicester, Robert Graaf van 112 Leiden 183 Leiningen, Graaf van 17 Lekkerkerker, Dr. A. F. N. 283 Lenert Gerritz188 Levensverzekering Maatschappij Algemeene Friesche 250, 252 Levyn van Pabst, Anthony 52 (nt 1) 57 278, 287 270 268 226 9, 16 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 327