AAN DEN LANGE VIJVERBERG 23 HUIS Nr. 3. i) Bovengenoemde Cornells was Heer van Benthuijsen, Ridder, Houtvester van Holland. Hij was de zoon van Jacob Cruesinck of Kroesing, Mr. van de Rekenkamer van Holland, die omstreeks 1458 aan de Broeksloot te Voorburg woonde. Hij was gehuwd met Vrouwe Hillegont van Alckma. Deze stichtte aan de Kloosterkerk een Kapel waar hij bij zijn overlijden in 1520 werd bijgezet. Jaarboek Die Haghe 1903, p. 267 en 1907, p. 373. Slicher, Burgemeester van ’s Gravenhage, voor 15000. In 1830 woonde er J. de la Bassecour Caan, Raads heer; in 1845 zijn weduwe. Het huis bleef tot 1900 in het bezit van zijn nakomelingen. Sinds 1901 waren er verschillende kantoren gevestigd o.a. van de Kon. en de Bataafsche Petroleum Mij. en tenslotte kantoren van de N.O.T. In 1918 is ook dit huis afgebroken. Volgens het Hofboek van 1466 woonde in dit huis: Jacob Cruesinck, Mr. van de Rekenynghe in den Hage. In 1474 heeft meister Jan Halewijn het, in 1482 Jacob Woutersz, in 1512 de Houtvester Cornelis l) en in 1561 Hendrick Crusinck, Heere van Benthuysen. De eerste koopacte, die gevonden is, is van 23 Mei 1603, waar Jhr. Bruninck van Wijngaerden, Heere van Heeraertsberge, Aerts, Westkerck, Maeslant, Scipluij etc., voor hem selve en als procuratie hebbende van Jero- nimus van Tuyl van Serooskerken, Heer van Seroos- kerken te zamen testamentaire voogden over Emerentia van Wijngaarden aan Goosewijn Meurskens, Tresorier van de Graven Ernst en Lodewijk van Nassau een huijs en erf verkoopt. Deze Goosewijn Meurskens verkoopt het 17 Aug. 1618 aan Emelia de Nassau, Princesse van Portugal. Tot waarborg strekt verkoopers kleine huis ten westen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 32