ALPHABETISCH REGISTER 313 van 228 246 6 200, 204 112 24 10 225 232 Biz. 23 55 Nassau, Graaf Lodewijk van Nassau, Prins van 50, Nassau Prinses van Portugal, Emelia de 23, Nassau-Saarbruck, Prinses v. Nationaal Jongeren Verbond, gebouw Naudin ten Cate, Vice-Admlraal W. Neck, Abraham van Neck, Grietje van 274 62 (nt 2) 207 Neck, Susanna Jacoba van 62 (nt 2) 273, 290 264 224, 226 256 217 225 Biz. 23 264 288 57 Ned. Herv. Gemeente, 267, 271, Neef, Ds. J. B. de Neeltje Cornelisdr. 92, 199, Neeltje Dircxdr. Nelck-de Rooy, Mevr. de wed. M. 219, Nemry, L. C 30, van 30 151 226 van 59 58 (nt 1) 275 241' N. O. T Nottrot, H. E. Nouhuys, Notaris G. Nyeulant, Willem van O. Oberman, Ds. F. Oberstadt, C. D. Ockenburgh, landgoed Ockenburgh, plan Ocker Gevaerts, Burgemeester Ockerse, Dr. F. M. Oenen, echtpaar van Offers, Maartje Oirschot, Acrt Thomasz. Oisdorp, Mr. Jan Ommeren, Aertgen van Ooglijders, Inrichting voor minvermogende Oorlog, Staat van 31 206 289 146, 148 264 218, 284 107 .275 238 29 285 Oswaert, wed. Mr. Pieter Ot Barensz. Otterloo, A. van Oudaen, Jan Joachims Oude-mannenhuis Oudemans, Dr. A. C. Oudendijk, Gen.-Maj. Oudenfort, Jhr. Gomar van 87, 175, 176 Ourijck, Apolonia van 56 237 233 Oorschot, Aert Thomasz van 128 Oosterlingh, Jan Gerritsz. 209 Operafonds, Stichting Haagsch Oranjekliniek Orkest 's-Gravenhage, Het Nederlandsch Orkest Prins Bernhard, Harmonie Osdorp, Mr. Jan van Ossewaarde, A 5, 7 267 279 284 van 131 36, 43 207 259, 270 241 Neomages Singendonck Heer van Dedem, Coenraad Diederick Nes, kinderen Claes Neumann, H. Neurenburch, Johan van Niet, Dr. G. de Niet, J. J. de Nieupoort, Mr. Willem van Nieuwenhuizen, Siem Nieuwkerke, H. van 236 Nispen, advocaat van Noirtwijck, Isbrandt van 32 (nt 1) Nolen, Prof. Dr. Willem 221 Nolting, W. D221 Nomes, Ds. P226 Noordhof, E287 Noortviel, Cornells Willemsz. 208 Noortwijck, Sophie van 32 (nt 1) Norel, D. 0259

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 330