ALPHABETISCH REGISTER 315 Biz. 73, I R. 107, 110 80 Proest Wijf, Barbara 25 229 258 269 228 Raamweg Rademaker, W. J. M. Radio-Orient, N.V. Radio Scheveningen Radioinstallatie Gemeente Ziekenhuis Raeder, J. G. J. Raeder, R. A. E. Rambonnet, Vice-Admiraal J. J. P.T.T.commissie, Internationale P.T.T., hoofdbestuur Pijl, Johanna Pijpers, Ds. C. G. 188, 194 156, 157 Q. Quant, F. N. V. Quarles van Querin, W. Quirijn Jacobsz. Proosten, Berber Protestantenbond Proveniershuis Provo Kluit, wed. 225 96 96 95-97 96 (nt 1) 237, 240 275 255 29 56 56 141, 186, 187 Rechtere, wed. Coenraad de 157 265 11 208 101, 102 218 278 32 281 231 258 248 291 238 230 241 Prins, Aling, zie Aling Prins. 251 206 200, 201 213 213, 214 212 235, 256 58 (nt 1) 58 258 Lifford, Mevr. 253 .290 195, 196 Rechtere, Johan de Rechtere, Theodora de 146, 156, 186 Rechteren, Adolff Hendrik Graaf van Politie, Haagsche Poll, Mr. Cornells van der Polman, Mr. J. H. Poort, Ds. Jac. Post-telegraafkantoor 221, 226, Postcheque en Girodienst Postfanfare Posthumus Meijjes. Dr. E. J. W. Postma, H Praktizijnshoek 155, 187, 188, 201 Princesse-S chouwbur g bioscoop Prins, Dr. G. J. Prinselijk paar Prinsen, Cathar. Prinsetuin .198, Proest, Gerijt Blz. Platvoet, Cornells Adriaansz. 120 Plesman, Pia Plumeon, Anthony Plumeon, Comelis Plumeon, Mr. Jan Plumeon, Pieter Plumeonsdr., Joncvr. Marie Pieter Poel, Anna Maria van de Poel, Pieter van de Poelgeest, Jkvr. Alijt van 14, 115, 122,210 Polak van Deventer, firma 223 Polis, Mr. E. 241, 269 Politie, Explosie in Laboratorium der Haagsche 263 - 290 199 273 278 220, 280 Ramondt, Mr. A. A. F. W. v. Randwijk, Graaf van Ravens, Jasper Ravens, Laurens 100, Ravesteyn, Allert Claesz. van 74, 106, Ravesteyn, Claes Lourijsz. van Rechtere, Anna de 82, Rechtere, Coenraad de 82, 90, 136, 137, 146, 156,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 332