ALPHABETISCH REGISTER 316 Biz. Rivière, Jan de 25 I 20 70, 72, 258 274, 277 281, 289 274 168 Roelofs Jr., Willem E. Roelofsz, Ir. L. J. Roes, Dr. F Roeseling, Pastoor Roest van Alkemade, zie Alkemade. Romers, Agent Romeyn, Mr. Dr. H. J. Rijn, Joost van Rijnburgh van den Kerkhoven, Vrouwe Rijntjes, W. J. C. 179 269 107 45 216 263 220 Ringnalda, Ds. D268 Rivière, Vr. Emilia de la 52 (ntl) 208 208 285 31 283 216 .279, 288 254 Biz. 206 Rivière vrouwe van Werve, Maria de la Riviervischmarkt Rochelle, Hans de la Rocusse, Wijve Roëll, Jhr. Ir. J. Roëll, Luit.-Generaal Jhr. J. H. 272 - - - - .252 256 271 224 86. 176, 177, Ricxsen, advocaat Ridder, Luit.-Generaal P. H. A. de Ridderbos, Dr. N. H. Riemers, Dr. C. Riemsdijck, Pieter Govertsz. van Riemvis, M. F. L. Rietraet, Notaris Rietstap, familie Rimmel, zaak Rinck, Mr. P. Rinders, A. G. Ringnalda, J"):-.: a-7^ Rivière, Esau van Rivière, wed. Esau van Rechteren, Burghart Rutgers Grave van Reddinguis, oogarts Dr. R. A. 239 Ree, Jan Pietersz. 37 260 Romme, Mr. R. H. A. M. 219 Rossem, Mr. I. M. J. van 230 Rossmölder-Joosten, Mevr. M. E. Rossum, L. J. van Rouppe van der Voort, A. J. M Rouste, Anne Rouville de Meux, Mr. H. J. 275 Rubberfabriek Vredestein, Brand Ruiterwacht Ruitten, Ir. J. Ruyven, Heer van Rijckevorsel, B. M. H. Rijksarchief, Algemeen 234, 237 - .208 20 235 Rijsbergen, Elisabeth van 147 Rijsbergen, Nicolaes van 140 Rijsbergen, Pieter van .v. 140 Rijsbergen, Ijsbrand van 81, 140, 143, 144, 146 254 84, 156 243 20 van 56 52, 53 236 135 34 262 van 85, 178, 179 Rees, wed. v. d. Dussen, Maria Antonia Regteren Altena, Mr. P. van 262 Reigers, Mr. H. H. 276 Reinier Pouwelsz205 Remonstrantsche broederschap, Kerkeraad 285 Remonstrantsche Gereformeerde Gemeente 237, 262 Remonstrantsche Kerkdienst, Johannahuis Repelaer van Driel, O. A. Residentie Orkest Restaurant Dijers Restaurantmaatschappij Anjema228 Restaurant Royal 17 Restaurant Umbria, laliaansch 232 Riccen, Ventidius 86—89, 180, 182 182, 183

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1945 | | pagina 333